DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Felestad


Felestads kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2002 uppgått i Svalövsbygden.
Om socknen:Felestad utgör helt odlad fullåkersbygd, numera delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (början av 1300-talet in Fillistatæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller pluralis av forndanska stath ställe. Förledens innebörd är oklar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare absidförsett kor byggdes under 1200-talets förra hälft. Det trappgavelprydda tornet tillkom 1871. Invändigt finns kalkmålningsdekor från senare medeltid. Predikstolen är daterad 1601 medan dopfunten torde vara samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Felestad17791804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta