DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Äsphult


Äsphults kyrka 2008, foto: Åke Moberg © Landsarkivet i Lund

Namn:1910 ändrat enligt SCB från Esphult till Äsphult.
Om socknen:Äsphult består av delvis starkt bruten skogsbygd på och vid Linderödsåsen med övervägande höjdbebyggelse.
Ortnamnet (1509 Eszpolt, avskrift), lånat från kyrkbyn, innehåller äspe aspbestånd och hult liten skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200, välvdes under 1400-talet och försågs med torn troligen vid 1600-talets början. Vid en restaurering 1880 efter Hugo Zettervalls förslag slogs nya valv i långhuset och tornet ombyggdes. Altaruppsatsen härrör från 1700-talets förra hälft; dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta