DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ronneby
Indelning:1640 utbrutet Backaryd, 1921 indelad i två kyrkobokföringsområden: Bredåkra kyrkobokföringsområde (Kallinge kbfd) och Ronneby kyrkobokföringsområde (Ronneby kbfd), 2006 införlivat Backaryd, Öljehult och Eringsboda.
Om socknen:Ronneby (omkring 1300 Rotnæby) innehåller by gård, by och Ronnebyåns äldsta namn Rotn den rytande, åsyftande vattenfall vid utloppet vid Ronneby.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör från 1100-talets slut och hade ursprungligen absid. Under 1200-talets förra hälft tillkom korsarmarna, och vid 1300-talets början välvdes kyrkan, och koret förlängdes. Det kraftiga tornet byggdes under 1400-talets senare hälft. Interiören har kalkmålningar från 1300- och 1400-talen samt från 1580-talet. Inredningen präglas av rik senrenässans med bl.a. altaruppsats från 1652 och predikstol från 1640-talet. Ett triumfkrucifix från ca 1500 är bevarat. Möljeryds kyrka är en tornlös reveterad träkyrka, byggd 1894 och ombyggd 1928. Altartavlan är målad av Gunnar Torhamn 1928. Bredåkra och Saxemara kyrkor av tegel med torn är båda byggda 1939. Saxemara kyrka har altartavla av Olle Hjortzberg, Bredåkra av Tor Hörlin.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta