DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Krogsered
Om socknen:Krogsered är en kuperad, mossrik och glesbebyggd skogsbygd, belägen söder om Ätran.
Sockennamnet (1439 Kruxrödhe) är lånat från det likalydande bynamnet, vilket väl är ett ursprungligt *Kroksiörydh, där bestämningsleden är namnet på den intilliggande Krogsjön och huvudleden är ryd röjning.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och med sakristia i öster byggdes 1815-19 som ersättning för en troligen medeltida träkyrka. Sedan den eldhärjats återuppfördes den 1924-26.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta