DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Eringsboda


Eringsboda kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Namn:-1860 även Eriksboda.
Indelning:2006 uppgått i Ronneby.
Om socknen:Eringsboda är en kuperad och glest bebodd skogsbygd belägen vid gränsen till Småland.
Ortnamnet (1338 avskrivet Eringislabodha, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Eringisl(i) och plur. av bod.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa nyklassicistiska träkyrkan är uppförd 1847-49 efter J.A. Hawermans ritningar. Dess föregångare var ett träkapell från 1736-38.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta