DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Brönnestad


Brönnestads kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Brönnestad utgörs av ett kuperat, till stor del lövskogsbeväxt kulturlandskap söder om Finjasjön.
Ortnamnet (1405 Brunstathe) innehåller bruni svedjeland och plur. av fornda. stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor är byggd på 1100-talet. Under 1400-talets förra hälft förlängdes koret mot öster och kyrkan välvdes och försågs på 1440-talet med märkliga kalkmålningar, framtagna 1980. Troligen ca 1500 påbörjades ett torn som dock aldrig blev färdigt. Norra korsarmen tillkom på 1690-talet, den södra 1871. Altaruppsatsens ramverk och predikstolen är uförda av Johan Ullberg d.y. 1766.
Källa Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta