DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Öljehult


Öljehults kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:1859 utbruten ur Bräkne-Hoby, 2006 uppgått i Ronneby.
Om socknen:Öljehult är en småbruten, glesbebyggd skogsbygd vid mellersta Bräkneån och landskapsgränsen mot Småland.
Ortnamnet (1583 Ølleholt, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hult liten skog och i förleden sannolikt ett äldre namn Ylia på den förbiflytande Lillån.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den avlångt åttkantiga träkyrkan byggdes 1754 och försågs med torn och smalare sakristia i öster ca 1838. Altartavlan är målad av Bengt Nordenberg 1884.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta