DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Södra Åkarp
Namn:-1885 Åkarp (i Oxie härad), 1885- Södra Åkarp.
Indelning:2002 uppgått i Vellinge-Månstorp.
Om socknen:Södra Åkarp består av fullåkersbygd på västra Söderslätt.
Ortnamnet (1310 in Akathorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Aki (Åke) och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare tresidigt kor uppfördes 1887-88 och ersatte en romansk stenkyrka, vars 1851 tillbyggda torn sparades. Altaruppsatsen är från början av 1600-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hörtofta17721804 
Åkarp 1810 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta