DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Vram


Västra Vrams kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Västra och Östra Vram.
Om socknen:Västra Vram består av småbruten slättbygd i norr och brant skogsbygd på Linderödsåsen i söder.
Ortnamnet (1135 in uilla Wraum occidentali, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller dativ plur. av vrå. Kyrkbyarna Västra Vram och Östra Vram utgjorde äldst troligen en enda by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska korskyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1868-69 efter Hugo Zettervalls ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka från vilken tornets nedre delar bevarades. Predikstolen från 1600-talet ommålades 1736. Triumfkrucifixet härrör från 1400-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta