DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Matteröd


Matteröds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Matteröd är en småbruten skogsbygd på ett höjdområde sydväst om Finjasjön.
Ortnamnet (1466 i Mathelrydh sokn), som är lånat från kyrkbyn, anses innehålla kvinnonamnet Makthild. Efterleden är ryd röjning.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel byggdes i början av 1200-talet som en romansk absidkyrka. Den breddades mot norr 1805 och försågs med torn och ny absid 1898. Altaruppsatsen och predikstolen är utförda av Johan Ullberg 1754.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta