DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Kärrstorp


Östra Kärrstorps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Kärrstorp (i Färs härad), 1885- Östra Kärrstorp.
Indelning:2002 införlivat Brandstad och Öved.
Om socknen:Ortnamnet (1350 ecclesie Kæristhorp), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och troligen kärr.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med halvrund sakristia i öster stod färdig 1846 efter J.F. Åboms ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Den förlängdes mot väster samt försågs med torn 1860-62. Från den gamla kyrkan har bl.a. bevarats dopfunten från 1200-talet, tillskriven den gotländske stenmästaren Calcarius, samt ett triumfkrucifix från 1400-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Alestad18161825 
Bjärröd 1830 
Ellestorp 1817 
Kärrstorp 18181854
Rönås 1827 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta