DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lyby


Lyby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Hörby.
Om socknen:Lyby ligger inom den mjukt kuperade fullåkersbygden sydöst om Ringsjön.
Ortnamnet (1334-66 in parochia Lyby), lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by och i förleden möjligen lid backe med syftning på kyrkbyns läge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talet. Den förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1854 och försågs med korsarmar samt torn 1878. Dopfunten dateras till 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lyby 1815 
Norrtou1830  
Södertou 1827 
Åkarp  1841
Åvarp  1841

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta