DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Sönnarslöv


Östra Sönnarslövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Sönnarslöv (i Frosta härad), 1885- Östra Sönnarslöv.
Indelning:2000 uppgått i Everödsbygden.
Om socknen:Östra Sönnarslöv består av småbruten odlingsbygd på slätten i öster och skogsbygd på Linderödsåsen i väster, båda med herrgårdsprägel.
Ortnamnet (1465 i Søndersløff, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och i förleden troligen ett mansnamn Sundar eller Sunnar. Östra är tillagt till åtskillnad från Västra Sönnarslöv.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med brett torn och smalare kor härrör från 1100-talet och välvdes på 1400-talet. Vid en ombyggnad 1861-62 revs långhusvalven och kyrkan försågs med långa breda korsarmar. Koret har kalkmålningar från 1400-talets senare del av Vittskövlegruppen. Predikstolen är daterad 1636.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta