DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tåstarp


Tåstarps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Förr Tostarp, 1940 enligt SCB ändrat till Tåstarp efter jordeboken.
Indelning:2002 uppgått i Hjärnarp-Tåstarp.
Om socknen:Tåstarp består av fullåkersbygd på slätten i väster och småbruten skogsbygd i öster.
Ortnamnet (1346 in Tostæthorp, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till mansnamnet Tosti och torp nybygge.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200 och välvdes under 1400-talet. Den förlängdes västerut under 1700-talet och försågs med torn 1830-33. Interiören har dekorationsmålningar från 1400-talet. Predikstolen är daterad 1619 och altaruppsatsen är från ungefär samma tid. Triumfkrucifixet härrör från ca 1500, medan dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta