DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Holm
Om socknen:Holm utgörs av en öppen, kuperad odlingsbygd, omgiven av skogsmark i marginella höjdlägen.
Namnet (1456 Skepsholm song, 1489 Holmsogn) är lånat från kyrkbyn. Det är bildat till holm holme: upphöjning över kringliggande mark. Den tidigare förleden Skeps- kan återgå på *skipvidher skog med lämpligt skeppsvirke.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från ca 1200. Tornet tillbyggdes 1822; det försågs 1899 med en ny tornspira som byggdes om 1954. Ett gravmonument från tidig medeltid med runinskrift förvaras i Statens historiska museum.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta