DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Träslöv
Indelning:Början av 1840-talet införlivat Varberg Slott, 1848-1880 Varberg Straffängelse inom Träslövs gränser.
Om socknen:Träslöv är en småbruten, till största delen odlad slättbygd, delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1406 in Tresleuæ) är lånat från kyrkbyn. Senare leden är löv arvegods. Förleden är dunkel.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor byggdes 1850 och ersatte en medeltida stenkyrka på annan plats, vars ruin undersöktes 1930. Dopfunten av trä härrör från 1600-talet. Träslövsläges kapell av trä med torn byggdes 1927 efter Sigfrid Ericsons ritningar.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta