DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norra Vram


Norra Vrams kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Bjuv.
Om socknen:Norra Vram består av fullåkersbygd på slätten längs Vege å och av skogsmark på Söderåsen.
Ortnamnet (1330 in Norrævraam, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller dativ plur. av vrå. Kyrkbyarna Norra och Södra Vram var äldst troligen en by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten från 1100-talets senare del förlängdes mot öster, försågs med torn och välvdes under 1400-talet. En korsarm i norr tillkom 1807, en i söder något senare samt en sakristia i öster 1818. Predikstolen är från 1640.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta