DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Rebbelberga


Rebbelberga kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:1516 utbrutet Ängelholm.
Om socknen:Rebbelberga består av fullåkersbygd invid Rönne ås mynning, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1430 j Reblebyærghæ by) innehåller biærgh berg samt ett fornda. ripil eller riple strimma, åsyftande den långsträckta höjden med kyrkbyn.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten byggdes 1866-67 med användande av den medeltida föregångarens torn från 1400-talet. Ett smalare kor tillbyggdes 1934. Ett triumfkrucifix från 1100-talet förvaras i Lunds universitets historiska museum.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta