DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hammarlunda


Hammarlunda kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Löberöd.
Om socknen:Hammarlunda är fullåkersbygd, i söder i brant sluttning mot Kävlingeån, i norr slätt.
Ortnamnet (1353 in Hamerlunda, avser kyrkbyn) innehåller hammar stenig backe, sandhöjd med syftning på en sandås vid kyrkbyn samt lund skogsdunge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den välbevarade romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet och föregicks av två stavkyrkor från 1000-talets andra hälft. Senare under 1100-talet tillkom det runda tornet.Vapenhuset byggdes och valven slogs under 1400-talet. Fragmentariska romanska kalkmålningar från ca 1225 är bevarade ovanför valven. Altaruppsatsen härrör från 1500-talets slut och den rikt skulpterade predikstolen av lektorietyp från 1636. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifter ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hammarlunda1810 1836
Kristinetorp  1849
Skogstorp  1832

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta