DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bräkne-Hoby
Namn:-1885 Hoby, 1885- Bräkne-Hoby (utan bindestreck i beslutet).
Indelning:1859 utbrutet Öljehult.
Om socknen:Bräkne-Hoby, som genomflyts av Bräkneån, tillhör till största delen mellanbygden och strandbygden. Den nordligaste delen tillhör skogsbygden.
Ortnamnet (ca 1300 Hughby, Huby), sedan 1886 med häradsnamnet Bräkne tillagt, innehåller by och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den ståtliga nyromanska basilikan med absid och torn uppfördes 1868-72 efter Helgo Zettervalls ritningar. Den ersatte en flera gånger tillbyggd romansk korskyrka från 1100-talet. Den skulpterade dopfunten är gjord vid 1200-talets början.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta