DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fuglie
Indelning:2002 uppgått i Hammarlöv.
Om socknen:Fuglie ligger inom Söderslätts mjukt böljande fullåkersbygd.
Ortnamnet (ca 1120 Fuglhøge, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till fughl fågel och hög (grav)hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska tegelkyrkan med torn och smalare tresidigt kor invigdes 1904. Den ersatte en flera gånger ombyggd medeltidskyrka. En romansk sandstensportal har bevarats från denna. Altaruppsatsen är daterad 1595. Dopfunten av ek härrör från 1600-talets förra del.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fuglie1786  
Steglarp17641814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta