DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Trollenäs


Trollenäs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1899 Näs (i Onsjö härad), 1899- Trollenäs.
Indelning:1857 införlivat Gullarp, 2004 uppgått i Östra Onsjö.
Om socknen:Trollenäs består av fullåkersbygd på slätten kring övre Saxån.
Ortnamnet gavs 1899 efter godset Trollenäs. Det äldre namnet Näs (1334-66 in Næs, avser den namngivande kyrkbyn) åsyftar det näs mellan Saxån och Gullarpsån där kyrkbyn och godset Trollenäs ligger.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare kor byggdes 1860-61 som gemensam för Näs och Gullarps församlingar, Gullarps romanska stenkyrka revs. Näs´ romanska absidkyrka från 1100-talet välvdes under 1400-talet och tillbyggdes vid 1500 talets slut med ett torn och 1600 med en korsarm i norr. Troligen under 1700-talet revs tornets övre delar. Näs gamla kyrka stod öde från 1860 men en restaurering påbörjades 1914 och den senaste restaureringen utfördes 1925-26.
Enligt Nationalencyklopedin och Nordisk Familjebok 2. upplagan.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Asmundtorp1816 1835
Gullarp177718031829
Näs 1806 
Selarp  1836
Stabbarp1816  
Ulfstorp1816  
Östra Asmundtorp1776  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta