DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hov


Hovs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Förr Houf.
Om socknen:Hov utgör ett kraftigt kuperat, öppet odlingslandskap med vid sikt på Bjärehalvöns norra del.
Ortnamnet (1392 in parochia Haafh), som är lånat från kyrkbyn, innehåller hov, här troligen i en betydelse hedniskt gudahus eller liknande.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och sakristia byggdes 1835 och ersatte en medeltida stenkyrka. Tornets trappgavlar tillkom på 1870-talet. Ett triumfkrucifix från 1300-talet har bevarats liksom en dopfunt från ca 1200.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta