DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Grevie


Östra Grevie kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Vellinge-Månstorp.
Om socknen:Östra Grevie utgör en liten del av den småbackiga fullåkersbygden på inre Söderslätt.
Ortnamnet (1200-33 in Græfhøhæ orientali, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ordet gravhög. Östra är tillagt efter läget öster om byn Västra Grevie i Södra Åkarps församling och Mellan-Grevie kyrkby.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska kyrkan av tegel med torn i öster och tresidigt kor i väster invigdes 1897 och ersatte en medeltidskyrka. Altartavlan från 1970 har utförts av Einar Forseth. En dopfunt i form av en träskulptur från 1700-talet föreställande Johannes Döparen är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Östra Grevie 1806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta