DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Högseröd


Högseröds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Löberöd.
Om socknen:Högseröd är en svagt kuperad fullåkersbygd vid Bråån.
Ortnamnet (1496 vdi Høgxredh, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Høk och röd, red röjning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den och försågs med torn, vars övre delar dock senare revs. Det nuvarande tornet i norr byggdes 1857-58. Dopfunten dateras till 1200-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bastarp  1834
Högseröd 1812 
Sibbarp  1834
Skibaröd 1811 
Västraby  1849

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta