DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hög


Högs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Löddebygden.
Om socknen:Hög utgörs av fullåkersbygd på den flacka slätten invid Lödde å.
Ortnamnet (ca 1286 in Høgh, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hög, åsyftande antingen höjdpartiet norr om kyrkan eller kanske en försvunnen gravhög i kyrkbyn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Romansk absidkyrka av sten från 1100-talet. 1842 byggdes tornets överdel. Norra korsarmen från 1891. En skulpterad dopfunt från 1100-talet har bevarats.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hög 1804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta