DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Älvsåker
Namn:-1901 Elfsåker, 1902- Älvsåker.
Om socknen:Älvsåker består av en öppen dalbygd kring Kungsbackaån och Lillån, omgiven av bergig, bruten skogsterräng.
Ortnamnet (1461 Elzhager) är lånat från kyrkbyn. Det innehåller snarast mansnamnet Elef samt åker.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från 1200-talet och förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1753. Interiören har takmålningar från 1756, troligen av Ditloff Ross.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta