DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Öja
Indelning:2002 uppgått i Stora Köpinge.
Om socknen:Öja ligger inom den mjukt böljande fullåkersbygden norr om Ystad och består i söder av mossmark.
Ortnamnet (1334 in Øyia, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller pluralis av ö i betydelsen upphöjning i sankmark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan uppfördes 1895. Dopfunt från 1100-talet. Predikstolen 1600-talet. Lillklockan är gjuten 1458 och storklockan 1599.
Inventarierna är överflyttade från den gamla medeltidskyrkan som skattade åt förgängelsen under senare delen 1800-talet.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bökesåkra  1828
Öja 18021850

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta