DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Malmö S:t Petri
Namn:-1948 Sankt Petri, 1948- Malmö Sankt Petri.
Indelning:1300-talet införlivat Malmö övra, 1683 utbrutet Tyska församlingen (Malmö Karoli) 1906 utbrutet Malmö Sankt Johannes, 1949 utbrutet Slottsstaden och införlivat Malmö Karoli.
Om socknen:Malmö Sankt Petri är en församling med medeltida anor.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan, som började byggas ca 1300, är en treskeppig basilika med tvärskepp och koromgång, uppförd av tegel. Den ersatte en romansk kyrka från 1200-talet. Kyrkan omtalas tidigast 1346. Den har tillbyggts med flera kapell, däribland det s.k. Krämarkapellet från 1400-talets senare hälft. I kapellet har de ursprungliga kalkmålningarna från 1515-20 bevarats; målningarna i andra delar av kyrkan överkalkades 1555 och knackades bort i mitten av 1800-talet. Altaruppsatsen från 1611 är utförd av Henrik Könnicke och målad av Peiter Hartman. Predikstolen av sandsten och svart kalksten, huggen av Daniel Tommisen, är från 1599. Dopfunten tillkom 1601. En medeltida orgel, ansedd som världens äldsta fungerande, finns på Malmö Stadsmuseum.
Caroli kyrka är en centralkyrka av tegel med grekisk korsplan och avfasade innervinklar samt lanternin över korsmitten, byggd 1879-80 efter E.V. Langlets ritningar. Den ersatte en tegelkyrka från 1693, byggd för den tyska församlingen i Malmö. Altartavlan är målad av M.E. Winge.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta