DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tjörnarp


Tjörnarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Höör.
Om socknen:Tjörnarp består av småbruten odlingsbygd i nordöst och glesare skogsbygd i sydväst.
Ortnamnet (1283 avskrift in parrochia Thyrnæthor(p)), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och tjörne snår av torniga buskar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare kor invigdes 1864. Den ersatte en kyrka av sandsten från 1100-talet, vars ruin undersöktes och konserverades 1962. Dopfunten är samtida med den gamla kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ella  1853
Gunnarp  1853
Stavaröd  1861
Tjörnarp  1858

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta