DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Odarslöv


Odarslövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:1800-talet även Västra Odarslöv.
Indelning:1991 uppgått i Torn.
Om socknen:Odarslöv utgörs av fullåkersbygd n.ö. om Lund.
Ortnamnet (1334-66 in Østre Oterslef, avser östra delen av den namngivande kyrkbyn) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och troligen ett mansnamn Ot(t)ar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talet och försågs med torn på 1400-talet. Den ombyggdes 1861-62 efter förslag av C.G. Brunius till korskyrka med smalare tresidigt kor, varvid också tornet påbyggdes. Dopfunten från 1100-talets slut tillskivs Mårten.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Västra Odraslöv 1819 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta