DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stenestad


Stenestads kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kågeröd-Röstånga.
Om socknen:Stenestad är ett starkt brutet odlings- och skogslandskap på Söderåsen.
Ortnamnet (1503 imod Stenestade, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller plur. av fornda. stath ställe och troligen sten. Kyrkbyn ligger i stenig terräng.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan av sten med torn och absid byggdes på 1100-talet och välvdes på 1400-talet. Tornet uppfördes 1848 efter ritningar av C.G. Brunius. Även altarskrank och predikstol är hans verk. Dopfunten är medeltida.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stenestad  1842-1844

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta