DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ullared


Ullareds kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Om socknen:Ullared består av smala dalbygder längs Högvadsån med tillflöden, omgivna av bruten, glesbebyggd skogsbygd.
Namnet (1330-34 Ullaryth), lånat från kyrkbyn, innehåller genitiv av mansnamnet Ulle och ryd röjning, öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn byggdes 1829 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats en dopfunt från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta