DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Båstad


Båstads kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:1860 (enl SCB) även Båtstad.
Indelning:1400-talet utbruten ur Västra Karup.
Om socknen:Båstad utgör en brant odlingsbygd på Hallandsåsens nordsluttning.
Ortnamnet (1450 Botzstædæ) innehåller ett ord batstath båtplats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den treskeppiga stenkyrkan från ca 1460 tillbyggdes ca 1480 med ett mångkantigt kor och ett vapenhus i söder. Det trappgavelsförsedda tegeltornet tillkom vid 1500-talets början. Kyrkan har kalkmålningar från ca 1500. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta