DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Billinge


Billinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Östra Onsjö.
Om socknen:Billinge består av kuperad mellanbygd vid Rönne å.
Ortnamnet (1285 Billinge) innehåller en inbyggarbeteckning billing, bildad till bill, här troligen avseende en eller flera höjder i kyrkbyn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med torn och smalare tresidigt kor är byggd 1865 efter ritningar av Helgo Zettervall. Den ersatte en medeltida stenkyrka. En dopfunt från 1100-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bilinge 1820-18291833-1836
Bögerup  1852-1853
Gunnaröd  1824-1833

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta