DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tolånga


Tolånga kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Om socknen:Tolånga består till största delen av småkuperad fullåkersbygd kring Tolångaån.
Ortnamnet (1358 ecclesie Thowolanga), lånat från kyrkbyn, åsyftar en oviss långsträckt terrängformation. Förleden anses hänga samman med tova pressa samman, kanske med syftning på Tolångadalen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del. Under 1400-talet välvdes den och tornet tillkom. Korsarmarna byggdes 1850. Altarskåpet med den apokalyptiska madonnan i centrum dateras till ca 1470. Predikstolen härrör från 1600-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Björkeröd1764 1841
Eggelstad  1827
Tolånga1792 1845

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta