DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Djurröd


Djurröds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Tidigare Görröd.
Indelning:2002 uppgått i Träne-Djurröd.
Om socknen:Djurröd utgör en skogsbygd mellan Linderödsåsen och Nävlingeåsen.
Ortnamnet (1508 Diwrydtz kircke), som är lånat från kyrkbyn, innehåller djur hjortdjur och ryd röjning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör från 1100-talets senare del. Valven tillkom under 1400-talet. År 1788 tillbyggdes kyrkan mot väster och tornet tillkom 1852. Kyrkan har kalkmålningar från ca 1460, tillskrivna Nils Håkansson. Altaruppsatsen och predikstolen tillverkades 1705.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta