DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Valleberga


Valleberga kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Löderup.
Om socknen:Valleberga består av mjukt kuperad fullåkersbygd på Österlen med backlandskap längs kusten.
Ortnamnet (1234-66 in Wallæbiarghæ, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till vall slät mark, slätt och bjär berg.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är Skånes enda kända rundkyrka, uppförd för försvarsändamål under 1100-talets senare del och försedd med absidkor. Troligen 1343 välvdes rundhuset och försågs med fyra murklackar så att interiören fick karaktär av korskyrka. Vid en ombyggnad 1791 tillkom tre korsarmar, och resterna av rundhuset doldes. Vid en restaurering 1908-10 under Theodor Wåhlins ledning återupptäcktes och återställdes rundkyrkan, och ett stort nytt långhus samt ett sidoställt torn byggdes. Interiören har fragmentariska romanska kalkmålningar. Altarskåpet härrör från 1500-talets början. Predikstolen tillkom 1619. Den skulpterade dopfunten från 1100-talets senare del tillskrivs Majestatis. Det fristående klocktornet av sten härrör troligen från 1400-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Förslöv 1814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta