DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Landa
Om socknen:Landa utgörs av flacka, mindre dalgångsbygder vid kusten, omgivna av brutna bergsryggar.
Ortnamnet (1455 Landæ sogen) innehåller plur. form av land, enligt ett förslag i betydelsen åker, odlad mark, enligt ett annat land vid vatten.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung. Den förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1788 och försågs med torn 1794. Interiören har takmålningar från 1804. Altaruppsatsen härrör från 1600-talets förra hälft, predikstolen från 1699.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta