DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hästveda


Hästveda kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Hästveda utgör i huvudsak en kuperad skogsbygd med talrika odlingsmarker och bebyggelse i höjdlägen.
Ortnamnet (1145 Hestwite avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller häst och troligen with skog, avseende en skog för hästbete.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med brett torn härrör från 1100-talet och välvdes på 1400-talet. På 1860-talet ombyggdes tornet och en tillbyggnad ytterliggare mot väster tillkom. Kyrkan har en rik kalkmålningsskrud: dels senromanska målningar från 1200-talets senare del, dels målningar från 1480-talet ur Everlövsgruppen. Altaruppsatsen är utförd av Johan Ulberg d.y. på 1770-talet. Predikstolen härrör från 1600-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta