DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Borrby


Borrby kyrka 2009, foto: Jan Dahlin

Namn:1845 Borreby.
Indelning:2000 uppgått i Borrby-Östra Hoby.
Om socknen:Borrby är fullåkersbygd vid Österlens kust.
Ortnamnet (ca 1145 Burgaby) innehåller borg, här väl bygdeborg, och by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och sakristia är ritad av J.W. Gerss och invigdes 1841. Den ersatte en romansk absidkyrka med kalkmålningar av Snårestadsgruppen. Bl.a. dopfunten av Calcarius från 1200-talets början och storklockan, gjuten i Lübeck 1492, har bevarats. Altartavlan är målad av Mårten Eskil Winge 1866.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta