DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stora Hammar
Indelning:2002 uppgått i Höllviken.
Om socknen:Stora Hammar består av fullåkersbygd på västra Söderslätt, nu delvis tättbebyggd vid Höllviken.
Ortnamnet (1123-70 Apud uillam Hamar, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hammar stenig eller grusig backe. Den ursprungliga byn har delats i Stora och Lilla Hammar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den gamla kyrkan av sten från 1100-talet förlängdes och välvdes på 1400-talet. Tornet tillkom troligen samtidigt. Ovanför valven finns fragment av romanska kalkmålningar. Altaruppsatsen och predikstolen utfördes 1755 av Johan Ullberg. Kyrkan övergavs 1902, då den nya kyrkan stod klar, och fick förfalla, men restaurerades i slutet av 1920-talet. Den nya kyrkan av tegel i danskinspirerad nyrenässans med torn och smalare kor stod färdig 1902. Altartavlan av Julius Kronberg är från 1901.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Hammar17711820 
Stora Hammar1773-17801817 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta