DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Everlöv


Everlövs kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Om socknen:Everlöv ligger på Romelåsens nordsluttning och på en stor sandslätt i norr om denna. Förutom talrika fynd och några boplatser från stenåldern är förhistoriska fornlämningar ej kända.
Ortnamnet (1358 in AEwerlef, avseende kyrkbyn) innehåller löv ´ärvt eller överlåtet gods´och i förleden troligen genitiv av ett mansnamn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från 1100-talet försågs under 1400-talet med torn och vapenhus, varjämte kyrkorummet välvdes och långhuset fick två skepp. I valven finns kalkmålningar av Everlövmästaren från ca 1500. Altaruppsatsen och predikstolen härrör från 1626, läktarbarriären från 1632. Kyrkogården har en medeltida stiglucka.
Ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Everlöv 1809 
Kumlatofta 1810 
Lilla Rödde 1830 
Stora Ridde 1806 
Östarp  1831
Östra Hemmestorp  1836

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta