DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Röddinge


Röddinge kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Namn:Förr även Rödinge.
Om socknen:Röddingebestår till större delen av småkuperad fullåkersbygd vid Fyledalen.
Ortnamnet (1361 ecclesie Røthinge), lånat från kyrkbyn, har tolkats dels som en inbyggarbeteckning till ett terrängord eller ortnamn bildat till adjektivet röd, dels som en bildning till ett rythiung röjning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den samt försågs med torn. År 1877 förlängdes den mot öster och försågs med korsarmar, vilka förminskades efter en brand 1928. Interiören har kalkmålningar från 1400-talets slut. Predikstolen härrör från 1400-talets slut. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Röddinge1760 1848
Välleröd  1840

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta