DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Järrestad


Järrestads kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1901 Jerrestad, 1902- Järrestad.
Indelning:2006 uppgått i Simrishamn.
Om socknen:Järrestad är en fullåkersbygd vid Tommarpsån på Österlen.
Ortnamnet (1322 in Iarllestatha), som är lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Iarli och plur. av fornda. stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Långhuset välvdes under 1400-talet, och troligen något senare tillkom trappgavelstornet. Predikstolen härrör från 1635.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta