DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stora Råby


Stora Råby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Stora Råby består av mjukt kuperad fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1120-talet jn villa Raby maiore, avser kyrkbyn) innehåller by gård; by och troligen rå gräns(märke), åsyftande läget vid Bara härads gräns.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med torn och smalare kor är troligen från 1200-talet. Den välvdes vid medeltidens slut. Tornet ombyggdes 1770 och 1843 uppfördes strävpelare, mellan vilka senare ett vapenhus inreddes. Fragment av medeltida kalkmålningar är bevarade. Altaruppsatsen från 1588 finns på Historiska museet i Lund. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stora Råby1787-17891805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta