DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Smedstorp


Smedstorps kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:Före 1569 införlivat Tunbyholm, 2002 införlivat Kverrestad, Östra Ingelstad, Bollerup, Tosterup och Övraby.
Om socknen:Ortnamnet (1441 i Smitzstorpp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller yrkesbeteckningen smed, kanske använd som personbinamn, och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den långsträckta kyrkan av sten med torn byggdes 1868, delvis med användande av murverk från dess medeltida föregångare. Den rymmer ett gravmonument från 1595 över den danske amiralen Anders Bing, utfört av Hans van Steenwinckel d.ä. Altaruppsats och predikstol är från samma tid.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta