DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Flymen
Indelning:1908 kapellag inom Augerums församling, 1920 utbruten ur Augerum, 2002 uppgått i Lyckå.
Om socknen:Flymen är en glesfolkad skogsbygd belägen vid gränsen mot Småland. Det var en kapellförsamling, avstyckad från Augerum.
Ortnamnet (lånat från byn Danskefly (1555 Danske fly), kallad Flymen) innehåller en stelnad bestämd form i dativ pluralis av ordet fly gungfly, kärr.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Flymens kapell med torn och tresidigt kor är uppfört av granit 1905 i sen, nationalromantiskt influerad nygotik.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta