DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stora Herrestad
Indelning:2002 uppgått i Stora Köpinge.
Om socknen:Stora Herrestad består av småkuperad fullåkersbygd i norr och sandslätt vid kusten.
Ortnamnet (1085 In Heruestadum, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ett mansnamn Hærwer och pluralis av forndanska stath ställe. Jfr Östra Herrestad.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan av sten med smalare kor uppfördes under 1100-talets första hälft och försågs med ett brett torn något senare. Spår finns av kalkmålningar utförda av Snårestadsmästaren. Altaruppsatsen och predikstolen är från 1600-talets början.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stora Herrestad176918041858

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta