DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vinberg


Vinbergs kyrka 2016, foto: Lina Iacobæus

Om socknen:Vinberg består av mjukt kuperad fullåkersbygd med några mindre skogsbackar norr om nedre Ätran.
Ortnamnet (1330-34 Windbyerghe), som är lånat från kyrkbyn, innehåller vind blåst och berg.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den välbevarade nygotiska korskyrkan av granit med torn och tresidigt kor byggdes 1899 efter A.C. Petersons ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta